Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


 

  

     
Formand     

 Steen Jørgensen 

       Strandvejen 56 
      7673 Harboøre 
     
        
Kasserer     Søren Riishøj
     Strandvejen 56
     7673 Harboøre
     
Bestyrelsesmedlem     Jørgen Rud
     Strandvejen
     7673 Harboøre
      
Bestyrelsesmedlem    Karen Bastholm
     Vejlby Klit
     7673 Harboøre
     
Bestyrelsesmedlem    Else-Margrethe Ørom
     Thyborønvej 64 A
     7673 Harboøre
   
     
Suppleant    Flemming Bastholm
      
vandværkspasser   Lund Bjerg
    Tørringhuse