Vrist vandværk forsyner 225 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Takstblad 2019

Fast årlig afgift pr. måler     kr.     62,50
Kubikmeterafgift     kr.            2,50
Statsafgift for ledningsført vand     kr.             6,37
                  
Anlægsbidrag                

Hovedanlægsbidrag

           

 

Forsygningsledsbidrag

         

Stikledningsbidrag

               

Ialt

         16.200,00
                  
Gebyrer                

Første rykker

    kr.         48,00

Anden rykker med lukkevarsel

    kr.            98,00

Manglende returnering af aflæsningskort           

    kr.            300,00

Frostsprængt måler efter regning

            

Genoplukning af vand

    kr.      2.000,00

Flyttegodtgørelse      

  kr.   1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser undtaget rykkergebyr tillægges 25% moms


Alle betalinger, ejerskifter og flytteopgørelser varetages af:
Vandværkernes EDB-Service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted
tlf. 75393255