Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Takstblad 2023

          

 Incl.

 

 

     Moms
Fast årlig afgift pr. måler   

 kr. 

 500,00     
Dog betaler de forbrugere,  

 

    

mindre end 25m3 for det forbrug, der

 

    

resterer op til 25m3. Det vil sige, at  

          

der betales 2,50 kr. eks. statsafgift men

          

+ moms pr. m3

          

 

Kubikmeterafgift 

 

 kr.

   

    4,00

   

     kr. 

         

   5,00

Statsafgift for ledningsført vand    kr.     6,37      kr.     7,96
              

Anlægsbidrag

           

Hovedanlægsbidrag

Forsyningsledsbidrag

Stikledningsbidrag

           
I alt    kr.  16.200      kr.  20.250
              

Gebyrer   

           
Første rykker   kr.   100,00          
Anden rykker med lukkevarsel    kr.   100,00      
Manglende returnering af                    
aflæsningskort  kr.  300,00      
              
Frostsprængt måler efter regning              kr.   250,00
Genoplukning af vand    kr. 2000,00       kr. 2500,00 
Flytning    kr. 1000,00       kr. 1250,00 
               
              

                                                                       Alle betalinger, ejerskifter og flytteopgørelser varetages af

                                                                                               Vandværkernes EDB-Service,

                                                                                              Højmarksvej 26, 6670 Holsted

                                                                                                          Tlf. 75393255

 

                                                                             Oplys ejendommens adresse, matrikelnummer

 

                                                        Tilslutningsafgiften skal betales inden vandværket foretager sig yderligere