Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere

 

Informationer vedr. vandværkets vandprøver kan findes på dette link:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=99910