Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


 

GENERALFORSAMLING  VRIST  VANDVÆRK 2023

 

 

  Afholdes tirsdag den 16. maj kl. 17.00 i Harboøre Centeret.

 

  Efter generalforsamlingen er vandværket

  vært ved en lille middag, derfor er tilmelding

  nødvendig senest tirsdag den 9. maj på

  Mail fredeogelsem@gmail.com eller

  SMS/tlf. 20891325.

 

  Dagsorden iflg. Vedtægter

 

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 

 

 

  www.vristvandvaerk.dk