Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


 Forurening med bakterier i drikkevandet 2023

Der er den 22. september konstateret en forurening med bakterier (coliforme bakterier – jordbakterier) i drikkevandet fra Vrist Vandværk.

Har du ikke benyttet vand i perioden fra 22. september, bør du snarest lade alle vandhanerne i huset løbe, så stikledning og rør bliver gennemskyllet, og det forurenede vand ledt bort. 

Ledningsnettet er skyllet igennem og nødforsyningen til Lemvig Vand er er åbnet 22. september. Det vand, der pt. (25. sep.) leveres, er fra Lemvig Vand. Når vandet fra Vrist Vandværk er bakteriefrit genoptages forsyningen herfra.

Gennemskylningen af ledningsnettet sikre at det forurenede vand skylles bort fra hovedledningerne.

De nyeste prøver (modtaget 25. sep., og udtaget af vand fra Vrist vandværk) viser at indholdet er faldende. Når der ikke længere findes bakterier i vandet, lukkes forsyningen fra Lemvig Vand, og forsyningen fra Vrist vandværk genoptages.

Der har været udstedt en anbefaling om at vandet koges, men denne er nu trukket tilbage.