Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Kontakt

Formand Steen Jørgensen
 Tlf.   
        
       
Kasserer Søren Riishøj
Tlf. 40 58 28 86
    
Bestyrelsesmedlem    
 Else-Margrethe Ørom
     
Bestyrelsesmedlem   
 Karen Bastholm
     
Bestyrelsesmedlem     
  Jørgen Rud
     
     
Revisorer  Hans Vilhelm Møller og Per Jacobsen