Vrist vandværk forsyner 225 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Kontakt

Formand
Tlf.
Mail
    
Kasserer Søren Riishøj
Tlf. 40 58 28 86
    
Bestyrelsesmedlem    
 Peter Hoptrup
     
Bestyrelsesmedlem   
  Steen Jørgesen
     
Bestyrelsesmedlem     
  Jørgen Rud
     
     
Revisorer   H.P Lilleøre og Per Jacobsen