Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Kontakt

Formand Steen Jørgensen
 Tlf.   
        
       
Kasserer Søren Riishøj
Tlf. 40 58 28 86
    
Bestyrelsesmedlem    
 Peter Hoptrup
     
Bestyrelsesmedlem   
 Karen Bastholm
     
Bestyrelsesmedlem     
  Jørgen Rud
     
     
Revisorer   H.P Lilleøre og Per Jacobsen