Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


 

GENERALFORSAMLING VRIST VANDVÆRK 2024

 

Afholdes tirsdag den 21. maj kl. 17.00 i Harboøre Centeret.

 

Efter generalforsamlingen er vandværket

vært ved en lille middag, derfor er tilmelding

nødvendig senest tirsdag den 14. maj på

Mail fredeogelsem@gmail.com eller

SMS/tlf. 20891325.

 

Dagsorden iflg. Vedtægter

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen