Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Vrist Vandværk

Vandværkets forsyningsområde er fra Hvilehjemsvej til P-plads ved Nygårdsdiget.

Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da venligst vandværkets bestyrelse hurtigst muligt.

Velkommen til Vrist vandværk

Informationer vedr. vandværkets vandprøver kan findes på dette link:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=99910

Forurening med bakterier i drikkevandet 2023