Takster

Takstblad 2021

Ekskl. momsInkl. moms
Fast årlig afgift pr. målerKr. 200,00
Dog betaler de forbrugere, der forbruger mindre end 25m³
for det forbrug, der resterer op til 25m³. Det vil sige, at der
betales 2,50 kr. ekskl. statsafgift men + moms pr, m³.
KubikmeterafgiftKr. 2,50Kr. 3,13
Statsafgift for ledningsført vandKr. 6,25Kr. 7,81
Anlægsbidrag
Hovedanlægsbidrag
Forsyningsledsbidrag
Stikledningsbidrag
I altkr. 16.200,00kr. 20.250,00
Gebyrer
Første rykkerKr. 48,00
Anden rykker med lukkevarselKr. 98,00
Manglende returnering af aflæsningskortKr. 300,00
Frostsprængt måler efter regning
Genoplukning af vandKr. 2.000,00Kr. 2.500,00
FlytningKr. 1.000,00Kr. 1.250,00

Alle betalinger, ejerskifter og flytteopgørelser varetages af:
Vandværkernes EDB-Service
Højmarksvej 26
6670 Holsted
Tlf. 75 39 32 55

Oplys ejendommens adresse og matrikelnummer ved henvendelser.

Tilslutningsafgiften skal betales inden vandværket foretager sig yderligere.