Vrist vandværk forsyner 250 forbrugere.

vandværket har eksisteret siden 1938


Indkaldelse til generalforsamling 2015

Til alle medlemmer af Vrist Vandværk

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Harboøre Centret.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

For at gøre kommunikationen mere enkel vil vi gerne have medlemmernes e-mail adresse.
Send den venligst til vristvandvaerk@vristvandvaerk.dk

Venlig hilsen
Vrist Vandværk